Kristiina Kokko

Olen Orivedellä asuva arkkitehti (valmistunut TTKK:sta 1994, SAFA:n jäsen).
Olen laatinut rakennusinventointeja, kuntoarviointeja, rakennushistoriallisia selvityksiä ja tehnyt korjausrakentamisen suunnittelua.
Teen rakennushistoriallista tutkimusta, rakennetun ympäristön inventointeja ja selvityksiä (kaavoitusta varten) ja rakennusten kuntoarviointeja sekä korjausrakentamisen esisuunnittelua. Lisäksi voin avustaa korjausavustushakemusten laatimisessa.

Erityiskiinnostusalueeni ovat: perinteinen puurakentaminen, kansanrakentaminen, maaseudun kulttuurimaisema, kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset ja ympäristöt, entisöinti, korjausrakentamisen suunnittelu, ympäristöystävällisen rakentamisen ja rakennetun ympäristön suunnittelu.
Korjausrakentamisesta minulla on omakohtaista kokemusta kymmenen vuoden ajalta 1930-luvulla rakennetun kansakoulun kunnostamisen parissa.

Yritystiedot

Nimi:
Osuuskunta Työjuhdat
Osoite:
c/o Tilihonka Ky, Keskustie 32, 35300 Orivesi
Puhelinnumero:
040 770 4532
Kotisivu:

Paikkakunta, josta ensisijaisesti tarjoat työtä

Pirkanmaa, Keski-Suomi, Satakunta

Koulutus

- Arkkitehdin tutkinto 1984 -1994, Tampereen teknillinen korkeakoulu
- Rakennetun kulttuuriympäristön inventoijan täydennyskoulutus, Tampereen kesäyliopisto 2013 – 2014
- Kuntoarvioijan koulutus, Kiinteistöalan Koulutuskeskus, Helsinki 2011

Osaamisalueet

Suunnittelu

+++Arkkitehtisuunnittelu
+++Korjaussuunnitelmat

+++Inventointi
++Kurssit
+++Vauriokartoitukset

++Ikkunoiden ja ovien kunnostus

Pintatyöt

++Maalaus

Referenssit

Viimeisin työtehtäväni oli rakennushistoriallinen selvitys (1900-luvun alussa rakennettu toipilaskoti Kauttulla). Minulla on kokemusta rakennetun ympäristön inventoinneista ja selvitysten laatimisesta liittyen mm. Oriveden keskustan asemakaavamuutokseen (2013), Karstulan kunnan kirkonkylän kulttuuriympäristöselvitykseen ja Oriveden rantaosayleiskaavaan 2009 – 2010 sekä Längelmäen kunnan kulttuuriympäristöhankkeissa 2004 - 2006 (Leader-projektin vetäjänä).